Camera miền Bắc - Giải pháp Plus Video qua Mobile

06-01-2015, 11:58 am

Công nghệ Plus Video qua Moblile với nhiều ưu điểm và tiện dụng đang được phần lớn người dùng Camera sử dụng hiện nay.

Công nghệ Plus Video qua Moblile với nhiều ưu điểm và tiện dụng đang được phần lớn người dùng Camera sử dụng hiện nay.

Giải pháp Plus Video qua Mobile

+Sử dụng công nghệ Pusvideo thông minh.

+Gửi tin nhắn dạng video trực tiếp.

+Chụp ảnh gửi mail khi có chuyển động.

+Tối ưu hóa cho chức năng quan sát hình ảnh.

Tin liên quan