Ổ cứng chuyên dụng ( HDD)

Sản phẩm xem nhiều

  • HDD 500GB Sata3

    Giá bán: 2.220.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 500GB - Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

    HDD 500GB Sata3

    Mã sp: HDD 500GB

    HDD 500GB Sata3

    Giá: 2.220.000 VNĐ

  • HDD 1TB Sata 3

    Giá bán: 3.880.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 1TB - Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera)

    HDD 1TB Sata 3

    Mã sp: HDD 1TB

    HDD 1TB Sata 3

    Giá: 3.880.000 VNĐ

  • HDD 2TB

    Giá bán: 4.840.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 2TB -Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

    HDD 2TB

    Mã sp: HDD 2TB

    HDD 2TB

    Giá: 4.840.000 VNĐ

  • HDD 320GB

    Giá bán: 2.150.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 320Gb - Sata3 Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

    HDD 320GB

    Mã sp: HDD 320GB

    HDD 320GB

    Giá: 2.150.000 VNĐ

  • HDD 320GB

    Giá bán: 2.150.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 320Gb - Sata3 Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

    HDD 320GB

    Mã sp: HDD 320GB

    HDD 320GB

    Giá: 2.150.000 VNĐ

     

  • HDD 2TB

    Giá bán: 4.840.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 2TB -Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

    HDD 2TB

    Mã sp: HDD 2TB

    HDD 2TB

    Giá: 4.840.000 VNĐ

     

  • HDD 1.5TB

    Giá bán: 3.480.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 1.5TB -Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

    HDD 1.5TB

    Mã sp: HDD 1.5TB

    HDD 1.5TB

    Giá: 3.480.000 VNĐ

     

  • HDD 1TB Sata 3

    Giá bán: 3.880.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 1TB - Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera)

    HDD 1TB Sata 3

    Mã sp: HDD 1TB

    HDD 1TB Sata 3

    Giá: 3.880.000 VNĐ

     

  • HDD 500GB Sata3

    Giá bán: 2.220.000 VNĐ
    Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 500GB - Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

    HDD 500GB Sata3

    Mã sp: HDD 500GB

    HDD 500GB Sata3

    Giá: 2.220.000 VNĐ