Ổ cứng chuyên dụng ( HDD)

Sản phẩm xem nhiều

 • HDD 500GB Sata3

  Giá bán: 2.220.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 500GB - Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

  HDD 500GB Sata3

  Mã sp: HDD 500GB

  HDD 500GB Sata3

  Giá: 2.220.000 VNĐ

 • HDD 1TB Sata 3

  Giá bán: 3.880.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 1TB - Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera)

  HDD 1TB Sata 3

  Mã sp: HDD 1TB

  HDD 1TB Sata 3

  Giá: 3.880.000 VNĐ

 • HDD 2TB

  Giá bán: 4.840.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 2TB -Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

  HDD 2TB

  Mã sp: HDD 2TB

  HDD 2TB

  Giá: 4.840.000 VNĐ

 • HDD 320GB

  Giá bán: 2.150.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 320Gb - Sata3 Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

  HDD 320GB

  Mã sp: HDD 320GB

  HDD 320GB

  Giá: 2.150.000 VNĐ

 • HDD 320GB

  Giá bán: 2.150.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 320Gb - Sata3 Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

  HDD 320GB

  Mã sp: HDD 320GB

  HDD 320GB

  Giá: 2.150.000 VNĐ

   

 • HDD 2TB

  Giá bán: 4.840.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 2TB -Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

  HDD 2TB

  Mã sp: HDD 2TB

  HDD 2TB

  Giá: 4.840.000 VNĐ

   

 • HDD 1.5TB

  Giá bán: 3.480.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 1.5TB -Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

  HDD 1.5TB

  Mã sp: HDD 1.5TB

  HDD 1.5TB

  Giá: 3.480.000 VNĐ

   

 • HDD 1TB Sata 3

  Giá bán: 3.880.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 1TB - Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera)

  HDD 1TB Sata 3

  Mã sp: HDD 1TB

  HDD 1TB Sata 3

  Giá: 3.880.000 VNĐ

   

 • HDD 500GB Sata3

  Giá bán: 2.220.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ổ cứng SEAGATE 500GB - Bảo hành 1 năm tại địa chỉ của nhà phân phối của Hãng SEAGATE ( Thích hợp cho đầu ghi camera )

  HDD 500GB Sata3

  Mã sp: HDD 500GB

  HDD 500GB Sata3

  Giá: 2.220.000 VNĐ