Bộ Kít Camera

Sản phẩm xem nhiều

 • Bộ kit 4 camera HikVision 1.0MP

  Giá cũ:          7.230.000 VNĐ
  Giá bán: 4.499.999 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Lắp đặt camera chính hãng Hikvision

  Bộ kit 4 camera HikVision ...

  Mã sp: Bộ kít 04

  Bộ kit 4 camera HikVision 1.0MP

  Giá: 4.499.999 VNĐ

 • Bộ kit 2 camera HikVision 1.0MP

  Giá cũ:          5.340.000 VNĐ
  Giá bán: 3.380.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Lắp đặt camera giám sát hikvision chính hãng

  Bộ kit 2 camera HikVision ...

  Mã sp: Bộ kít 02

  Bộ kit 2 camera HikVision 1.0MP

  Giá: 3.380.000 VNĐ

 • Bộ kit camera 3 camera HikVision 1.0MP

  Giá cũ:          6.240.000 VNĐ
  Giá bán: 3.710.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Camera chính hikvision chính hãng. Uy tín, đảm bảo chất lượng

  Bộ kit camera 3 camera ...

  Mã sp: Bộ Kít 03

  Bộ kit camera 3 camera HikVision 1.0MP

  Giá: 3.710.000 VNĐ

 • Bộ kit 1 camera HikVision 1.0MP

  Giá cũ:          3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Lắp đặt camera chính hãng hikvision

  Bộ kit 1 camera HikVision ...

  Mã sp: Bộ kít 01

  Bộ kit 1 camera HikVision 1.0MP

  Giá: 2.600.000 VNĐ

 • Bộ kit 1 camera HikVision 1.0MP

  Giá cũ:          3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Lắp đặt camera chính hãng hikvision

  Bộ kit 1 camera HikVision ...

  Mã sp: Bộ kít 01

  Bộ kit 1 camera HikVision 1.0MP

  Giá: 2.600.000 VNĐ

   

 • Bộ kit 2 camera HikVision 1.0MP

  Giá cũ:          5.340.000 VNĐ
  Giá bán: 3.380.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Lắp đặt camera giám sát hikvision chính hãng

  Bộ kit 2 camera HikVision ...

  Mã sp: Bộ kít 02

  Bộ kit 2 camera HikVision 1.0MP

  Giá: 3.380.000 VNĐ

   

 • Bộ kit camera 3 camera HikVision 1.0MP

  Giá cũ:          6.240.000 VNĐ
  Giá bán: 3.710.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Camera chính hikvision chính hãng. Uy tín, đảm bảo chất lượng

  Bộ kit camera 3 camera ...

  Mã sp: Bộ Kít 03

  Bộ kit camera 3 camera HikVision 1.0MP

  Giá: 3.710.000 VNĐ

   

 • Bộ kit 4 camera HikVision 1.0MP

  Giá cũ:          7.230.000 VNĐ
  Giá bán: 4.499.999 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Lắp đặt camera chính hãng Hikvision

  Bộ kit 4 camera HikVision ...

  Mã sp: Bộ kít 04

  Bộ kit 4 camera HikVision 1.0MP

  Giá: 4.499.999 VNĐ