Công ty Cổ Phần May Kinh Bắc (Hà Nam)

25-07-2012, 4:40 pm

Đã triển khai thi công 2 nhà máy giải pháp xem camera qua mạng quản lí tập trung tai 1 điểm.

Camera giám sát của Công ty Cổ Phần  May Kinh Bắc

Tin liên quan