Công ty Newriver-Agro.(Long Biên-Hà Nội)

25-07-2012, 4:36 pm

Đã triển khai lắp đặp cho nhà xưởng quản lí ra vào xưởng và công nhân làm việc cho 4 camera tại 4 vị trí quan sát khác nhau.

Camera giám sát của Công ty Newriver-Agro

Tin liên quan