Công ty Phát triển Miền Núi (Cao Bằng)

25-07-2012, 4:26 pm

Đã triển khai và lắp đặt 16 camera giải pháp đi dây Cat5 và cat 6 sử dụng Video Balun lọc nhiễu cho toàn bộ hệ thống giám sát.

Camera giám sát của Công ty Phát triển Miền Núi (Cao Bằng)

Tin liên quan