Công Ty Xuất Nhập Khẩu Cầu Nối Việt (Hà Nội).

25-07-2012, 4:30 pm

Đã triển khai 3 địa điểm Shop khác nhau quản lí xem tập trung tại 3 địa điểm cùng 1 màn hình bằng phần mền CMS

Camera giám sát chuỗi cửa hàng của Công Ty Xuất Nhập Khẩu Cầu Nối Việt (Hà Nội)

Tin liên quan