Phần mềm hỗ trợ cho DVR và Car ghi hình Vantech

23-04-2012, 4:11 pm

Phần mềm hỗ trợ đầu ghi hình vantech bao gồm 2 dòng VP-XXXX,VT-XXXX,camera IP,card ghi hình vantech.Tích hợp 64 địa điểm.

1.Đầu ghi hình DVR H.264 VT-4100-8100-16100.

2.Đầu ghi hình Vantech DVR H.264 VT-4100-8100-16100.

3.Đầu ghi hình VT-4400S-4400M-8400-16400.

4.Đầu ghi hình DVR VT-4100E-8100E-16100E.

5.Đầu ghi hình Vantech Pro DVR VP-8300-16300-32300 VÀ CAMERA IP VP-150P.VP-130N.

6.Phần mềm dùng cho camera IP VT-6200W phiên bản mới.

 

7.Phần mềm dùng cho camera IP VT-6109-6110-6112IR phiên bản mới.

8.Phần mềm hỗ trợ tìm IP Lan cho DVR Vantech Model:VT-XXXX

9.Phần mềm hỗ trợ tìm hỗ ActiveX_V1.1.0.68 khi xem qua Lan và Internet cho DVR Vantech Model:VT-XXXX.

10.Phần mền dùng cho Card ghi hình Vantech VT-7004 và VT-7008.

11.Phần mền dùng cho Car ghi hình Vantech VT-2004-VT2006.

12.Phần mền dùng cho Car ghi hình 8 kênh  Vantech VT-808 (Sử dụng chíp xử lí  MV9200).

13.Phần mềm dùng cho camera IP VT-6114IR phiên bản mới.

14.Phần mền dùng cho car ghi hình vantech H-808-404 (dùng cho Chip MV9300).

 

 15.Đầu ghi hình phiên bản mới VT 4800M-4800S-8800M.


Tin liên quan