Phầm mền hỗ trộ xem quan mạng Lan và Internet xem trên PC cho camera IP và đầu ghi Avtech

13-04-2012, 3:17 pm

Phần mền cho phép xem qua Lan và Internet kết nối với PC và có thể tích hợp nhiều địa điểm khác nhau cùng xem trên cùng một màn hình.

-Hệ điều hành WindowXP,Win 7

 -Hệ điều hành Mac OS APPLE

-Phần mền tìm địa chỉ IP Lan dùng cho camera IP,DVR.