Thị trường bộ đàm rộng lớn và đang ngày phát triển

13-07-2016, 1:41 pm

Để phân tích tiềm năng của sản phẩm bộ đầm ta sử dụng 2 công cụ để phân tích tiềm năng của thị trường bộ đàm đó là:

  • Google Trends (Google xu hường)
  • Google Keyword Planner

Đánh giá độ rộng lớn của thị trường bộ đàm

Ta sử dụng Google Keyword Planner để đánh giá độ rộng của thị trường bộ đàm, với phương pháp này ta sử dụng để đo lường số người quan tâm và tìm hiểu về bộ đàm bằng Google.

Đo lường với 20 từ khóa đại diện cho sản phẩm bộ đàm ta được kết quả như sau:

Từ khóa

Lượt tìm kiếm / tháng

Từ khóa

Lượt tìm kiếm / tháng

Bộ đàm

2.400

Bộ đàm mini

210

Bo dam

2.400

Bo dam mini

20

Bộ đàm cầm tay

590

Máy bộ đàm

1.300

Bo dam cam tay

140

May bo dam

1.300

Bộ đàm giá rẻ

1.000

Máy bộ đàm giá rẻ

880

Bo dam gia re

170

May bo dam gia re

210

TỔNG

10.620

 

Nếu ta xét chung toàn bộ lượng tìm kiếm liên quan tới bộ đàm thì được số lượng người quan tâm khổng lồ lên tới 7,2 triệu lượt tìm kiếm mỗi năm

 

Như biểu đồ thể hiện, lượt tìm kiếm tháng 5, 2016 lên tới: 674.020 lượt tìm kiếm. Một con số đang mơ ước của bất kỳ ngành nghề nào.

 

Đánh giá tiềm năng phát triển của bộ đàm

Ta sử dụng công cụ Google Trends (Google xu hướng) để đánh giá tiềm năng phát triển của bộ đàm.

Ta chọn từ khóa đại diên là: “bộ đàm” và đươc biểu đồ phân tích như sau:

 

Xu hướng người dùng tìm kiếm từ khóa: “bộ đàm” tăng đều theo thời gian và chưa có dấu hiệu giảm.

Bộ đàm là một ngành sản phẩm có thị trường rộng lớn và đang trên đà phát triển với số lượng khách hàng tiềm năng rộng lớn lên tới 7,2 triệu khách hàng quan tâm mỗi năm. 

Tin liên quan