Thủ thuật xem đầu ghi qua mạng Internet trên các trình duyệt web.

02-11-2012, 6:18 pm

Những thủ thuật phần mềm đem lại cho quý khác hàng sử dụng các chương trình duyệt để xem camera qua mạng một cách tốt nhất.

1.Phần mềm "Active Control" khi xem camera qua mạng Lan và Internet.

2.Phần mềm xem camera qua IE_Plugins_V1.1.0.86.

3.Phần mềm hỗ trợ xem camera qua Mozilla Firefox (dùng cho tất cả DVR và camera IP).

+ Ghi chú: Qúy khách hàng vui lòng vào chương trình duyệt cần xem camera,xin vui lòng click vào Download ở dứoi .

4.Phần mềm hỗ trợ xem camera qua Google Chrome (dùng cho tất cả DVR và camera IP).

+ Ghi chú: Qúy khách hàng vui lòng vào chương trình duyệt cần xem camera,xin vui lòng click vào Download ở dứoi .

Video hướng dẫn


Tin liên quan