Chuông cửa và chấm công | Trang 2

Sản phẩm xem nhiều

 • Chuông cửa SHT-3006XMW/EN & SHT-CP610/EN

  Giá bán: 7.207.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 6'' với chuông cửa camera (vỏ bằng kim loại). - Khả năng mở rộng 4 màn hình và 3 camera. - Nút nhấn bằng cảm ứng (đầu tiên trên thế giới). - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình + 1 camera.

  Chuông cửa SHT-3006XMW/EN & ...

  Mã sp: SHT-3006XMW/EN

  Chuông cửa SHT-3006XMW/EN & SHT-CP610/EN

  Giá: 7.207.000 VNĐ

 • Màn hình SHT-3006XM/EN

  Giá bán: 4.939.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 6 inch mở rộng. - Khả năng mở rộng 4 màn hình và 3 camera. - Nút nhấn bằng cảm ứng (đầu tiên trên thế giới). - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình

  Màn hình SHT-3006XM/EN

  Mã sp: SHT-3006XM/EN

  Màn hình SHT-3006XM/EN

  Giá: 4.939.000 VNĐ

 • Chuông cửa SHT-3207XM/EN & SHT-CP610/EN

  Giá bán: 6.073.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 7 inch , kèm chuông cửa camera bằng kim loại . - Mở rộng 1 tai nghe audio và 2 chuông cửa camera. - Đi dây cap5, loại âm tường - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung - 1 Bộ gồm : 1 màn hình và 1 camera chuông cửa.

  Chuông cửa SHT-3207XM/EN & ...

  Mã sp: SHT-3207XM/EN &

  Chuông cửa SHT-3207XM/EN & SHT-CP610/EN

  Giá: 6.073.000 VNĐ

 • Màn hình SHT-3006XMW/EN

  Giá bán: 4.939.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 6 inch mở rộng. - Khả năng mở rộng 4 màn hình và 3 camera. - Nút nhấn bằng cảm ứng (đầu tiên trên thế giới). - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình

  Màn hình SHT-3006XMW/EN

  Mã sp: SHT-3006XMW/EN

  Màn hình SHT-3006XMW/EN

  Giá: 4.939.000 VNĐ

 • Màn hình SHT-3207XM/EN

  Giá bán: 3.805.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 7 inch mở rộng. - Mở rộng 1 tai nghe audio và 2 chuông cửa camera. - Đi dây cap5, loại âm tường. - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình

  Màn hình SHT-3207XM/EN

  Mã sp: SHT-3207XM/EN

  Màn hình SHT-3207XM/EN

  Giá: 3.805.000 VNĐ

 • Nút nhấn HDR-201PSE

  Giá bán: 350.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nút ấn cổng Nhựa ABS, gắn tường, 2 tông màu (door striker compatible)

  Nút nhấn HDR-201PSE

  Mã sp: HDR-201PSE

  Nút nhấn HDR-201PSE

  Giá: 350.000 VNĐ

   

 • Tai nghe HDP-300

  Giá bán: 850.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tay nghe chuông tiếng Nguồn cung cấp AC110V hoặc 220V, 2 dây Trả lời cuộc gọi từ cửat, tương thích với khóa điện

  Tai nghe HDP-300

  Mã sp: HDP-300

  Tai nghe HDP-300

  Giá: 850.000 VNĐ

   

 • Chuông tiếng HDP-300/HDR-201PSE

  Giá bán: 1.200.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bộ chuông tiếng 1 trạm cửa nhựa + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dây, gắn tường (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng)

  Chuông tiếng ...

  Mã sp: HDP-300/HDR-201

  Chuông tiếng HDP-300/HDR-201PSE

  Giá: 1.200.000 VNĐ

   

 • Camera chuông cửa SHT-CP610/EN

  Giá bán: 2.268.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Camera chuông cửa CCD màu 1/3'' có chế dộ quan sát ban đêm . - Vỏ bọc camera làm bằng kim loại, loại âm tường . - 1 Bộ gồm : 1 camera

  Camera chuông cửa ...

  Mã sp: SHT-CP610/EN

  Camera chuông cửa SHT-CP610/EN

  Giá: 2.268.000 VNĐ

   

 • Camera chuông cửa SHT-CN510/EN

  Giá bán: 2.268.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Camera CCD mở rộng màu 1/3'' , có thể chỉnh hướng, quan sát ngáy đêm. - Vỏ bọc camera làm bằng plastic, loại chịu được thời tiết. - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 camera .

  Camera chuông cửa ...

  Mã sp: SHT-CN510/EN

  Camera chuông cửa SHT-CN510/EN

  Giá: 2.268.000 VNĐ

   

 • Camera chuông cửa SHT-CP611/EN

  Giá bán: 3.195.192 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Camera chuông cửa CCD màu 1/3'' có chế dộ quan sát ban đêm . - Vỏ bọc camera làm bằng kim loại, loại gắn nổi - 1 Bộ gồm : 1 camera

  Camera chuông cửa ...

  Mã sp: SHT-CP611/EN

  Camera chuông cửa SHT-CP611/EN

  Giá: 3.195.192 VNĐ

   

 • Máy thoại mở rộng SHT-IPE101/EN

  Giá bán: 717.288 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:-Máy thoại mở rộng dùng cho 3207, 3005, 3305, 6805, và 4004,chức năng gọi và mở cửa, nguồn được cấp từ Màn hình chính.

  Máy thoại mở rộng ...

  Mã sp: SHT-IPE101/EN

  Máy thoại mở rộng SHT-IPE101/EN

  Giá: 717.288 VNĐ

   

 • Màn hình SHT-335XA/EN

  Giá bán: 5.216.640 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 3.5 inch mở rộng. -Mở rộng 4 màn hình và 2 camera. - Đi dây cap5, loại âm tường. -Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình

  Màn hình SHT-335XA/EN

  Mã sp: SHT-335XA/EN

  Màn hình SHT-335XA/EN

  Giá: 5.216.640 VNĐ

   

 • Màn hình SHT-6805XA/EN

  Giá bán: 5.379.660 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 5 inch mở rộng. - Mở rộng 1 màn hình và 2 camera (SHT-CN510/EN) - Đi dây cap5, loại âm tường. - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình.

  Màn hình SHT-6805XA/EN

  Mã sp: SHT-6805XA/EN

  Màn hình SHT-6805XA/EN

  Giá: 5.379.660 VNĐ

   

 • Màn hình SHT-3006XM/EN

  Giá bán: 4.939.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 6 inch mở rộng. - Khả năng mở rộng 4 màn hình và 3 camera. - Nút nhấn bằng cảm ứng (đầu tiên trên thế giới). - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình

  Màn hình SHT-3006XM/EN

  Mã sp: SHT-3006XM/EN

  Màn hình SHT-3006XM/EN

  Giá: 4.939.000 VNĐ

   

 • Màn hình SHT-3207XM/EN

  Giá bán: 3.805.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 7 inch mở rộng. - Mở rộng 1 tai nghe audio và 2 chuông cửa camera. - Đi dây cap5, loại âm tường. - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình

  Màn hình SHT-3207XM/EN

  Mã sp: SHT-3207XM/EN

  Màn hình SHT-3207XM/EN

  Giá: 3.805.000 VNĐ

   

 • Màn hình SHT-3006XMW/EN

  Giá bán: 4.939.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 6 inch mở rộng. - Khả năng mở rộng 4 màn hình và 3 camera. - Nút nhấn bằng cảm ứng (đầu tiên trên thế giới). - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình

  Màn hình SHT-3006XMW/EN

  Mã sp: SHT-3006XMW/EN

  Màn hình SHT-3006XMW/EN

  Giá: 4.939.000 VNĐ

   

 • Chuông cửa SHT-3006XMW/EN & SHT-CP610/EN

  Giá bán: 7.207.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 6'' với chuông cửa camera (vỏ bằng kim loại). - Khả năng mở rộng 4 màn hình và 3 camera. - Nút nhấn bằng cảm ứng (đầu tiên trên thế giới). - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình + 1 camera.

  Chuông cửa SHT-3006XMW/EN & ...

  Mã sp: SHT-3006XMW/EN

  Chuông cửa SHT-3006XMW/EN & SHT-CP610/EN

  Giá: 7.207.000 VNĐ

   

 • Chuông cửa SHT-3207XM/EN & SHT-CP610/EN

  Giá bán: 6.073.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Màn hình màu 7 inch , kèm chuông cửa camera bằng kim loại . - Mở rộng 1 tai nghe audio và 2 chuông cửa camera. - Đi dây cap5, loại âm tường - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung - 1 Bộ gồm : 1 màn hình và 1 camera chuông cửa.

  Chuông cửa SHT-3207XM/EN & ...

  Mã sp: SHT-3207XM/EN &

  Chuông cửa SHT-3207XM/EN & SHT-CP610/EN

  Giá: 6.073.000 VNĐ