Đầu ghi hình Tubo HD DVR

Sản phẩm xem nhiều

 • Sản phẩm chưa cập nhật !
 • Đầu ghi hình DS-7316HQHI-SH

  Giá bán: 25.780.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call để có chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD-TVI Real time Full HD "16 HDTVI/Analog | 2 IPC@2MP | 1080P @25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 4 SATA@6TB | 4-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7316HQHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7316HQHI-SH

  Giá: 25.780.000 VNĐ

  call để có chương trình khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7204HQHI-SH

  Giá bán: 5.300.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call để có chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR Real time Full HD "4 HDTVI/Analog | 1 IPC@2MP | 1080P @25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 1 SATA@6TB | 4-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7204HQHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7204HQHI-SH

  Giá: 5.300.000 VNĐ

  call để có chương trình khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7332HGHI-SH

  Giá bán: 28.200.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call để có chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD DVR (Cao cấp) "32 HDTVI/Analog | 8 IPC@2MP | 1080P @12fps/720P@25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 4 SATA@6TB | 4-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7332HGHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7332HGHI-SH

  Giá: 28.200.000 VNĐ

  call để có chương trình khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7324HGHI-SH

  Giá bán: 23.960.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call trực tiếp để nhận chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD DVR (Cao cấp) "24 HDTVI/Analog | 8 IPC@2MP | 1080P @12fps/720P@25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 4 SATA@6TB | 4-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7324HGHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7324HGHI-SH

  Giá: 23.960.000 VNĐ

  call trực tiếp để nhận chương trình khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7316HGHI-SH

  Giá bán: 18.300.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call trực tiếp để nhận chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD DVR "16 HDTVI/Analog | 8 IPC@2MP | 1080P @12fps/720P@25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 4 SATA@6TB | 4-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7316HGHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7316HGHI-SH

  Giá: 18.300.000 VNĐ

  call trực tiếp để nhận chương trình khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7216HGHI-SH

  Giá bán: 8.830.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call để nhận chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD DVR "16 HDTVI/Analog | 2 IPC@2MP | 1080P @12fps/720P@25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 2 SATA@6TB | 1-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7216HGHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7216HGHI-SH

  Giá: 8.830.000 VNĐ

  call để nhận chương trình khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7208HGHI-SH

  Giá bán: 4.590.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call để nhận chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD DVR "8 HDTVI/Analog | 2 IPC@2MP | 1080P @12fps/720P@25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 1 SATA@6TB | 1-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7208HGHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7208HGHI-SH

  Giá: 4.590.000 VNĐ

  call để nhận chương trình khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7204HGHI-SH

  Giá bán: 2.970.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call để nhận chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR "4 HDTVI/Analog | 1 IPC@2MP | 1080P @12fps/720P@25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 1 SATA@6TB | 1-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7204HGHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7204HGHI-SH

  Giá: 2.970.000 VNĐ

  call để nhận chương trình khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7108HGHI-SH

  Giá bán: 3.890.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call trực tiếp để nhận khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR "8 HDTVI/Analog | 1080P@25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 1 SATA@4TB | 1-ch audio input | 12VDC Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7108HGHI-SH

  Đầu ghi hình DS-7108HGHI-SH

  Giá: 3.890.000 VNĐ

  call trực tiếp để nhận khuyến mại

 • Đầu ghi hình DS-7104HGHI-E1

  Giá bán: 1.840.000 VNĐ
  Khuyến mãi: • call trực tiếp để nhận chương trình khuyến mại
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD DVR "4 HDTVI/Analog | 1080P @12fps/720P@25fps | HDMI/VGA output | tối đa 128 người truy cập cùng lúc | 1 SATA@6TB | 1-ch audio input | 12VDC kết nối "HDMI/ VGA" Hỗ trợ tên miền xem qua mạng trọn đời sản phẩm Đầu ghi chưa bao gồm ổ cứng"

  Đầu ghi hình ...

  Mã sp: DS-7104HGHI-E1

  Đầu ghi hình DS-7104HGHI-E1

  Giá: 1.840.000 VNĐ

  call trực tiếp để nhận chương trình khuyến mại