HD-CVI Camera | Trang 2

Sản phẩm xem nhiều

 • Camera HDCVI BEN-CVI 1120DP

  Giá bán: 580.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

  Camera HDCVI BEN-CVI 1120DP

  Mã sp: BEN-CVI 1120DP

  Camera HDCVI BEN-CVI 1120DP

  Giá: 580.000 VNĐ

 • Camera VP-202CVI

  Giá bán: 3.600.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 2.0 Megapixel - Resolution max 25/30fps@1080P(1920x1080) - High speed, long distance real-time transmission - Full HD and standard definition switch - Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - 3.6mm board lens (6mm, 8mm, 12mm optional) - 24 pcs LED Φ5. IR distance: 10m-15m - IP66 - Bracket included

  Camera VP-202CVI

  Mã sp: VP-202CVI

  Camera VP-202CVI

  Giá: 3.600.000 VNĐ

 • Camera VP-205CVI

  Giá bán: 2.200.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@720P (1280x720) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Kho ảng cách hồng ngoại: 60m - Hỗ tr ợ IP66 - Đã bao gồm sẵn chân đế

  Camera VP-205CVI

  Mã sp: VP-205CVI

  Camera VP-205CVI

  Giá: 2.200.000 VNĐ

   

 • Camera VP-214CVI

  Giá bán: 2.300.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 2.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@1080P (1920x1080) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Kho ảng cách hồng ngoại: 30-40m - Hỗ tr ợ IP66 - Đã bao gồm sẵn chân đế

  Camera VP-214CVI

  Mã sp: VP-214CVI

  Camera VP-214CVI

  Giá: 2.300.000 VNĐ

   

 • Camera VP-204CVI

  Giá bán: 1.950.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@720P (1280x720) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Kho ảng cách hồng ngoại: 40m - Hỗ tr ợ IP66 - Đã bao gồm sẵn chân đế

  Camera VP-204CVI

  Mã sp: VP-204CVI

  Camera VP-204CVI

  Giá: 1.950.000 VNĐ

   

 • Camera VP-213CVI

  Giá bán: 2.080.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 2.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@1080P (1920x1080) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Kho ảng cách hồng ngoại: 20-30m - Hỗ tr ợ IP66 - Đã bao gồm sẵn chân đế

  Camera VP-213CVI

  Mã sp: VP-213CVI

  Camera VP-213CVI

  Giá: 2.080.000 VNĐ

   

 • Camera VP-202CVI

  Giá bán: 3.600.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 2.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@1080P (1920x1080) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 24 cái LED Ø5. Kho ảng cách hồng ngoại: 10m-15m - Hỗ tr ợ IP66 - Đã bao gồm sẵn chân đế

  Camera VP-202CVI

  Mã sp: VP-202CVI

  Camera VP-202CVI

  Giá: 3.600.000 VNĐ

   

 • Camera VP-203CVI

  Giá bán: 1.780.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@720P (1280x720) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Kho ảng cách hồng ngoại: 30m - Hỗ tr ợ IP66 - Đã bao gồm sẵn chân đế

  Camera VP-203CVI

  Mã sp: VP-203CVI

  Camera VP-203CVI

  Giá: 1.780.000 VNĐ

   

 • Camera VP-201CVI

  Giá bán: 2.200.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@720P (1280x720) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 24 cái LED Ø5. Kho ảng cách hồng ngoại: 10m-15m - Hỗ tr ợ IP66 - Đã bao gồm sẵn chân đế

  Camera VP-201CVI

  Mã sp: VP-201CVI

  Camera VP-201CVI

  Giá: 2.200.000 VNĐ

   

 • Camera VP-103CVI

  Giá bán: 1.600.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@720P (1280x720) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Kho ảng cách hồng ngoại: 20-30m

  Camera VP-103CVI

  Mã sp: VP-103CVI

  Camera VP-103CVI

  Giá: 1.600.000 VNĐ

   

 • Camera VP-113CVI

  Giá bán: 1.900.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 2.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@1080P (1920x1080) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Kho ảng cách hồng ngoại: 20-30m

  Camera VP-113CVI

  Mã sp: VP-113CVI

  Camera VP-113CVI

  Giá: 1.900.000 VNĐ

   

 • Camera VP-102CVI

  Giá bán: 1.900.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@720P (1280x720) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 12 cái LED Ø5. Kho ảng cách hồng ngoại: 15m-20m

  Camera VP-102CVI

  Mã sp: VP-102CVI

  Camera VP-102CVI

  Giá: 1.900.000 VNĐ

   

 • Camera VP-111CVI

  Giá bán: 1.800.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 2.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@1080P (1920x1080) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5. Kho ảng cách hồng ngoại: 15m-20m

  Camera VP-111CVI

  Mã sp: VP-111CVI

  Camera VP-111CVI

  Giá: 1.800.000 VNĐ

   

 • Camera VP-101CV

  Giá bán: 1.500.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Độ phân gi ải 25/30fps@720P (1280x720) - Đường truyền với t ốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m - Độ phân gi ải HD v ới độ nét cao - Hỗ tr ợ các chứ c năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính cố đị nh 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5. Kho ảng cách hồng ngoại: 15m-20m

  Camera VP-101CV

  Mã sp: VP-101CV

  Camera VP-101CV

  Giá: 1.500.000 VNĐ

   

 • Camera VP-202CVI

  Giá bán: 3.600.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 2.0 Megapixel - Resolution max 25/30fps@1080P(1920x1080) - High speed, long distance real-time transmission - Full HD and standard definition switch - Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - 3.6mm board lens (6mm, 8mm, 12mm optional) - 24 pcs LED Φ5. IR distance: 10m-15m - IP66 - Bracket included

  Camera VP-202CVI

  Mã sp: VP-202CVI

  Camera VP-202CVI

  Giá: 3.600.000 VNĐ

   

 • Camera VP-201CVI

  Giá bán: 2.200.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Resolution max 25/30fps@720P(1280x720) - High speed, long distance real-time transmission - Full HD and standard definition switch - Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - 3.6mm board lens (6mm, 8mm, 12mm optional) - 24 pcs LED Φ5. IR distance: 10m-15m - IP66 - Bracket included

  Camera VP-201CVI

  Mã sp: VP-201CVI

  Camera VP-201CVI

  Giá: 2.200.000 VNĐ

   

 • Camera VP-102CVI

  Giá bán: 1.900.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- 1.0 Megapixel - Resolution max 25/30fps@720P(1280x720) - High speed, long distance real-time transmission - Full HD and standard definition switch - Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - 3.6mm board lens (6mm, 8mm, 12mm optional) - 12 pcs LED Φ5. IR distance: 5m-10m

  Camera VP-102CVI

  Mã sp: VP-102CVI

  Camera VP-102CVI

  Giá: 1.900.000 VNĐ

   

 • Camera Vantech VP-101CVI

  Giá bán: 1.500.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:-1.0 Megapixel - Resolution max 25/30fps@720P(1280x720) - High speed, long distance real-time transmission - Full HD and standard definition switch - Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - 3.6mm board lens (6mm, 8mm, 12mm optional) - 36 pcs LED Φ5. IR distance: 15m-20m

  Camera Vantech VP-101CVI

  Mã sp: VP-101CVI

  Camera Vantech VP-101CVI

  Giá: 1.500.000 VNĐ

   

 • Camera Abell HF-1000PLA-CVI

  Giá bán: 2.300.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Camera HF-1000PLA-CVI: 1/3" 1.0 Megapixel CMOS , 25/30/50/60fps@720P

  Camera Abell HF-1000PLA-CVI

  Mã sp: HF-1000PLA-CVI

  Camera Abell HF-1000PLA-CVI

  Giá: 2.300.000 VNĐ

   

 • Camera Abell HD-1000PLA-CVI

  Giá bán: 1.890.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:1.0 Megapixel 720P IR HDCVI Mini Dome Camera , 1/2.9" 1Megapixel CMOS

  Camera Abell HD-1000PLA-CVI

  Mã sp: HD-1000PLA-CVI

  Camera Abell HD-1000PLA-CVI

  Giá: 1.890.000 VNĐ