Máy chấm công - Từ 5 triệu Đến 10 triệu

Sản phẩm xem nhiều

 • Sản phẩm chưa cập nhật !
 • Máy chấm công SC 103

  Giá bán: 5.470.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ - Phương thức nhận dạng: bằng thẻ, mật mã - Dung lượng sử dụng: 30.000 thẻ - Bộ nhớ giao dịch : 50.000 lần - Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh - Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP. - Lấy dữ liệu qua cổng USB - Phần mềm chấm công và kiểm soát ra vào chính hãng bằng Tiếng Việt

  Máy chấm công SC 103

  Mã sp: SC 103

  Máy chấm công SC 103

  Giá: 5.470.000 VNĐ

   

 • Máy chấm công kiểm soát ra vào F702-S/ID

  Giá bán: 7.400.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ - Tích hợp được với đầu đọc phụ để kiểm soát cả vào và ra - Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã, thẻ - Tổng dung lượng: 2.800 người/10.000 thẻ - Lưu trữ giao dịch: 80.000 lần - Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh - Kích thước 180(R) x 82(C) x 55(S) mm - Màn hình tinh thể lỏng LCD 128x64 - Phương thức kết nối: RS 232/485, TCP/IP - Cổng kết nối dữ liệu USB - Phần mềm chấm công và kiểm soát ra vào chính hãng bằng Tiếng Việt

  Máy chấm công kiểm soát ...

  Mã sp: F702-S/ID

  Máy chấm công kiểm soát ra vào F702-S/ID

  Giá: 7.400.000 VNĐ

   

 • Máy chấm công kiểm soát ra vào F702S

  Giá bán: 6.720.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay - Tích hợp được với đầu đọc phụ để kiểm soát cả vào và ra - Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã - Mắt đọc quang học chống xước - Tổng dung lượng: 2.800 người - Lưu trữ giao dịch: 80.000 lần - Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh - Kích thước 180(R) x 82(C) x 55(S) mm - Màn hình tinh thể lỏng LCD 128x64 - Phương thức kết nối: RS 232/485, TCP/IP - Cổng kết nối dữ liệu USB - Phần mềm chấm công và kiểm soát ra vào chính hãng bằng Tiếng Việt

  Máy chấm công kiểm soát ...

  Mã sp: F702S

  Máy chấm công kiểm soát ra vào F702S

  Giá: 6.720.000 VNĐ

   

 • Máy chấm công kiểm soát ra vào F708

  Giá bán: 5.850.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay - Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã - Mắt đọc quang học, chống xước - Dung lượng sử dụng: 2.800 vân tay - Bộ nhớ giao dịch : 80.000 lần - Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh - 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay - Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP - Phần mềm chấm công và kiểm soát ra vào chính hãng bằng Tiếng Việt

  Máy chấm công kiểm soát ...

  Mã sp: F708

  Máy chấm công kiểm soát ra vào F708

  Giá: 5.850.000 VNĐ

   

 • Máy chấm công B3-C

  Giá bán: 5.700.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Thiết bị chấm công bằng vân tay màn hình màu - Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã - Mắt đọc quang học, chống xước - Dung lượng sử dụng: 3.000 vân tay - Bộ nhớ giao dịch : 100.000 lần - Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh - 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay - Phiển bản thuật toán: ZKFinger VX10.0 - Chuông báo theo thời gian biểu - Kiểm tra thời gian chấm công trực tiếp trên đầu đọc - Phần mềm chấm công chính hãng bằng Tiếng Việt

  Máy chấm công B3-C

  Mã sp: B3-C

  Máy chấm công B3-C

  Giá: 5.700.000 VNĐ

   

 • Máy chấm công X628-C/ID

  Giá bán: 6.340.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Thiết bị chấm công bằng vân tay và thẻ màn hình màu - Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã - Mắt đọc quang học, chống xước - Dung lượng sử dụng: 3.000 vân tay, 10.000 thẻ - Bộ nhớ giao dịch : 100.000 lần - Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh - 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay - Phiển bản thuật toán: ZKFinger VX10.0 - Chuông báo theo thời gian biểu - Kiểm tra thời gian chấm công trực tiếp trên đầu đọc - Phần mềm chấm công chính hãng bằng Tiếng Việt

  Máy chấm công X628-C/ID

  Mã sp: X628-C/ID

  Máy chấm công X628-C/ID

  Giá: 6.340.000 VNĐ

   

 • Máy chấm công X628-C

  Giá bán: 5.540.000 VNĐ
  Mô tả sản phẩm:- Thiết bị chấm công bằng vân tay màn hình màu - Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã - Mắt đọc quang học, chống xước - Dung lượng sử dụng: 3.000 vân tay - Bộ nhớ giao dịch : 100.000 lần - Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh - 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay - Phiển bản thuật toán: ZKFinger VX10.0 - Chuông báo theo thời gian biểu - Kiểm tra thời gian chấm công trực tiếp trên đầu đọc - Phần mềm chấm công chính hãng bằng Tiếng Việt

  Máy chấm công X628-C

  Mã sp: X628-C

  Máy chấm công X628-C

  Giá: 5.540.000 VNĐ